Tuesday , March 31 2020
Home / thailand / ไวรัส HIV สาย พันธุ์ ใหม่ ถูก ประกาศ ค้น พบ ช่วย นัก วิทยาศาสตร์ เข้าใจ HIV มาก ยิ่ง ขึ้น

ไวรัส HIV สาย พันธุ์ ใหม่ ถูก ประกาศ ค้น พบ ช่วย นัก วิทยาศาสตร์ เข้าใจ HIV มาก ยิ่ง ขึ้นไวรัส HIV สาย พันธุ์ ย่อย ใหม่ ถูก ประกาศ ค้น พบ แล้ว ถือ เป็น ครั้ง แรก ใน กว่า กว่า ปี เป็น นัก วิทยาศาสตร์ สามารถ ยืนยัน การ อยู่ ของ ไวรัส วิทยาศาสตร์ พันธุ์ ใหม่ ได้ ผู้เชี่ยวชาญ บอก กังวล อะไร ยา ไวรัส ที่ ที่ มี ใน ปัจจุบัน จัดการ ไวรัส สาย พันธุ์ ย่อย ใหม่ ตัว นี้ ได้ ดี อยู่ แล้ว

ไวรัส HIV 1 พันธุ์ ใหม่ ที่ ถูก ประกาศ ค้น พบ นี้ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ ไวรัส ไวรัส HIV-1 ที่ อยู่ ใน กรุ๊ป M กรุ๊ป นัก จาก ห้อง ปฏิบัติการ ของ ott Abbott และ มหาวิทยาลัย มิสซูรี ได้ ประกาศ การ ค้น นี้ ใน วารสาร Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.

อย่างไรก็ตาม ต้อง เข้าใจ ก่อน การ ค้น พบ ครั้ง นี้ ไม่ ได้ หมายความ ว่า ไวรัส กลาย พันธุ์ จน กลาย เป็น สาย พันธุ์ ใหม่ มา แต่ ไวรัส ที่ ถูก ประกาศ สาย พันธุ์ ที่ ที่ แต่ แต่ แต่ แต่ เพียง จะ มี หลักฐาน ทาง วิทยาศาสตร์ ยืนยัน ได้ ว่า ไวรัส สาย พันธุ์ นี้ ดำรง อยู่ เท่านั้น

ไวรัส หลักเกณฑ์ ทาง วิทยาศาสตร์ ไวรัส ไวรัส ไวรัส ไวรัส ได้ ว่า มี การ พบ ไวรัส HIV สาย พันธุ์ ใหม่ แล้ว ก็ คือ จะ ต้อง พบ ตัวอย่าง เชื้อ ไวรัส จาก 3 แหล่ง ที่ ไม่มี ความ เกี่ยวข้อง กัน

ไวรัส กรณี ของ ไวรัส HIV สาย พันธุ์ ย่อย ใหม่ นี้ 3 กรณี ที่ มี การ ค้น พบ เชื้อ ก็ คือ ตัวอย่าง เลือด จาก ประเทศ คองโก ใน ปี 1983 และ ปี 1990 และ กรณี ที่ สาม คือ ตัวอย่าง เลือด จาก คองโก กัน ซึ่ง เก็บ ได้ ปี ปี

ไวรัส หมายความ ว่า ตัว ไวรัส HIV ไวรัส ไวรัส ย่อย ใหม่ ที่ มี การ ประกาศ ค้น พบ นี้ ดำรง อยู่ มา อย่าง น้อย ตั้งแต่ ปี 1983 แล้ว เพียง แต่ว่า เพิ่ง จะ มี การ ค้น พบ เท่านั้น

Fa ดร. แอ น โท นี ฟา Anthony Anthony (Anthony Fauci) ไวรัส ให้ การ สถาบัน โรค ภูมิแพ้ และ โรค ติดต่อ ของ สหรัฐฯ ได้ ข้อมูล ว่า วิธี รักษา ที่ มี ใน ปัจจุบัน ดี ต้าน ไวรัส ใหม่ นี้ ดี อยู่ แล้ว ดังนั้น จึง ไม่ใช่ เรื่อง ที่ ต้อง กังวล

ไวรัส ไม่มี เหตุผล ที่ จะ ไวรัส ตื่น ตระหนก หรือ กระทั่ง กับ กับ เรื่อง นี้ เลย แม้แต่ มี ผู้ ผู้ คน เพียง หยิบ มือ ที่ ติด ไวรัส ไวรัส HIV พันธุ์ นี้ ”ดร แอ น โท นี ระบุ

ที่ มา https://edition.cnn.com/2019/11/06/health/hiv-new-strain-discovered/index.html?fbclid=ıwar1pknkj5tj1hfsd06xnwqbd7c3ndylrljxfxn1pd8u1bojq-yıqukudmt4


Source link