Thursday , February 27 2020
Home / thailand / อากาศ เปลี่ยน … คน ต้อง ปรับ แข็งแรง สวย – หล่อ. สู้ มลพิษ | RYT9

อากาศ เปลี่ยน … คน ต้อง ปรับ แข็งแรง สวย – หล่อ. สู้ มลพิษ | RYT9ใน ช่วง ปลาย ฝน หนาว แบบ นี้ อากาศ มัก เปลี่ยนแปลง บ่อย บาง วัน อากาศ เย็น ลง บาง วัน ก็ มี ฝน มา ชุ่ม ฉ่ำ ซึ่ง ใน ช่วง อากาศ เพิ่ม ขึ้น การ การ เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม ชนิด 2.5 ด้วย เช่น กัน จึง แปลก ที่ ใน ช่วง นี้ เรา จะ พบ ผู้ ป่วย ไข้หวัดใหญ่ และ โรค ระบบ ทาง เดิน หายใจ เพิ่ม อยู่ เสมอ แถม ปี นี้ เจ้า ฝุ่น พิษ ขนาด จิ๋ว PM 2.5 ก็ กลับ มา เยี่ยม คน กรุงเทพฯ ซ้ำ เข้าไป อีก เวลา ป่วย คุณ หนุ่ม คุณ สาว ที่ เคย ฟิต แอนด์ เฟิ ร์ ม หน้าตา เป๊ะ! และ ปัง !! ก็ จะ กลับกลาย เป็น เละ ขี้มูก ขี้ ตา จับ อะไร มัน ก็ ไร้ อารมณ์ สนุกสนาน ไป เสีย หมด ดังนั้น การ ปรับ ตัว ให้ เท่าทัน อากาศ ที่ เปลี่ยนแปลง จึง ไม่ ควร มอง ข้าม. ไหม ไหม ??

Inf เกิด จาก การ Inf Inf Inf Inf Inf เอน ซา (Influenza virus) ซึ่ง เชื้อ นี้ มี หลาย ชนิด แต่ ที่ เรา จะ ได้ยิน บ่อยๆ คือ ไวรัส ชนิด A หรือ H1N1, ไวรัส ชนิด B และ ชนิด โดย ที่ ที่ มากกว่า ไข้หวัด ธรรมดา โดย สังเกต ได้ อาการ ที่ มัก เกิด ขึ้น ทันที ทันใด ต่าง จาก ไข้หวัด ธรรมดา มัก จะ มี อาการ ค่อยเป็นค่อยไป มัก มี ไข้ สูง ติด กัน หลาย วัน โดย เฉพาะ ใน เด -40 ก จะ มี ไข้ ลอย เกิน กว่า -40 -40 -40 ติดต่อ กัน -40 -40 -40 อื่น ๆ เช่น อาการ หนาว สั่น สะท้าน เมื่อ ย กล้าม เนื้อ อ่อนเพลีย อย่าง มาก และ อาหาร ความ น่า ภาวะ ของ ของ การ เกิด ภาวะ ของ ของ โรค ได้แก่ โรค ปอด อักเสบ และ โรคสมอง ซึ่ง มัก เกิด กับ ผู้ ที่ เป็น กลุ่ม เสี่ยง คือ เด็ก เล็ก ผู้ สูงอายุ และ ที่ มี โรคประจำตัว บาง อย่าง เช่น โรค หัวใจ โรค ปอด ฯลฯ

โรค เกี่ยว กับ ระบบ เดิน หายใจ อื่น ๆ เช่น โรค หวัด ไข้หวัดใหญ่ คอ อักเสบ อักเสบ ปอด อักเสบ หรือ ปอดบวม มัก เกิด จาก ที่ ร่างกาย อ่อนแอ เพราะ อุณหภูมิ เปลี่ยนแปลง หรือ ใน เสมหะ เสมหะ ไอ ไอ ไอ ไอ ที่ ออก มา อาการ ที่ พบ ได้ บ่อย คือ มี ไข้ ไอ จาม น้ำมูก ไหล หายใจ เร็ว หรือ หอบ เหนื่อย เป็นต้น

2 ขนาด จิ๋ว PM2.5 คือ ฝุ่น ละออง ขนาด ไม่ เกิน 2.5 ไมครอน สามารถ แพร่ กระจาย สู่ ทาง เดิน หายใจ กระแส เลือด และ แทรกซึม ทำงาน ของ อวัยวะ ต่างๆ เพิ่ม ความ เสี่ยง โรค เรื้อรัง ซึ่ง องค์กร อนามัย กำหนด ให้ 56 ก่อ มะเร็ง ตั้งแต่ ปี 2556 เป็น สาเหตุ 1 ปี 8 ของ ประชากร โลก เสีย ชีวิต ก่อน วัย อัน ควร เพิ่ม ความ เสี่ยง โรค เรื้อรัง เช่น โรค หลอดเลือด ใน สมอง, โรค ปอด อุด กั้ น เรื้อรัง, เรื้อรัง มะเร็ง ปอด, โรค หัวใจ ขาด เลือด, โรค ติด เชื้อ เฉียบพลัน ใน ระบบ หายใจ ส่วน ล่าง

2 ลิ ป ส์ ใน ฐานะ ด้าน เทคโนโลยี เพื่อ การ ดูแล สุขภาพ ห่วงใย สุขภาพ คน จึง มี มี 5 เคล็ด ลับ ดีๆ ใน ดูแล สุขภาพ ใน ช่วง ปลาย ฝน ต้น แบบ นี้ เพื่อ ป้องกัน จาก ระบบ ฝุ่น เดิน หายใจ และ อันตราย ฝุ่น ดังนี้

1. 95 เลี่ยง กิจกรรม กลางแจ้ง หรือ หน้ากาก อนามัย 95 95 95 ใน ช่วง ที่ มี ฝุ่น พิษ PM2.5 หาก ใคร จำเป็น ต้อง ทำ กิจกรรม ให้ ใส่หน้ากาก อนามัย อนามัย ชนิด 95 ที่ มี ขนาด และ ฝุ่น ละออง ที่ มี ขนาด เล็ก ถึง 0.3 ไมครอน ได้ เหมาะ 2 ป้องกัน มลพิษ ฝุ่น PM2.5 ค วัน พิษ ไอเสีย รถยนต์ และ ไอ ระเหย ของ สาร เคมี ต่างๆ

2. ควร หลีก เลี่ยง การ อยู่ สถาน ที่ ที่ มี ผู้ คน แออัด และ อากาศ ถ่ายเท ไม่ ดี และ ไม่ ควร คลุกคลี ชิด กับ ผู้ ป่วย ที่ มี อาการ โดย เฉพาะ ผู้ เล็ก เล็ก ผู้ หรือ ผู้ ป่วย บาง โรค แต่ หาก ไม่ สามารถ เลี่ยง ได้ ต้อง ใส่หน้ากาก อนามัย เสมอ หมั่น ล้างมือ บ่อยๆ ด้วย น้ำ และ สบู่ หรือ ใช้ แอลกอฮอล์ ล ทำความ สะอาด มือ ทั้ง ผู้ ที่ ป่วย ไม่ ป่วย และ ไ ่ ใช้ สิ่งของ ร่วม กับ ผู้ อื่น เช่น แก้ว น้ำ หลอด ดูด น้ำ ช้อน อาหาร ผ้า เช็ด มือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น

3. เลือก รับประทาน อาหาร ที่ มี โดย เฉพาะ ผัก ผล ไม้ ที่ มี วิตามิน สูง การ รับประทาน อาหาร ที่ มี ประโยชน์ ให้ ครบ หมู่ เกิด ช่วย ให้ เรา มี แข็งแรง เกิด หน้า ฝน นี้ อาจ จะ เลือก รับประทาน ผัก และ ผล ไม้ มาก ขึ้น ทั้ง และ ผล ไม้ ที่ มี วิตามิน ซี สูง เพื่อ ป้องกัน โรค หวัด เช่น ส้ม แอปเปิล มะเขือเทศ ผัก ใบ เขียว ฯลฯ และ ผัก และ ผล ไม้ ที่ สาร ต 2 น อนุมูล อิสระ สูง มะละกอ มะม่วง สุก สับปะรด อะ โว คา โด หัว หอม บ ร็ อก โค ลี ผัก โขม ซึ่ง ช่วย ทั้ง ป้องกัน โรค หวัด และ เพิ่ม ภูมิ ต้านทาน ต่อ ฝุ่น PM2.5 ได้ อีก ด้วย

4. หา พื้นที่ สูด อากาศ บริสุทธิ์ เต็ม ปอด โดย เฉพาะ ใน บ้าน เรา อาจ ไม่ สามารถ ควบคุม อากาศ และ ปัจจัย ภายนอก ได้ เรา สามารถ สร้าง อากาศ บริสุทธิ์ ภายใน ได้ ง่ายๆ ด้วย การ บ้าน บ้าน มี เล็ก ผู้ สูงอายุ และ ผู้ ป่วย ระบบ ทาง เดิน หายใจ ที่ ต่อ ฝุ่น ละออง ใน อากาศ มาก ซึ่ง การ เลือก เครื่อง ฟอก อากาศ นอกจาก จะ สามารถ ลด สาร ก่อ ภูมิแพ้ ขจัด ไวรัส และ 2 จับ ฝุ่น ละออง ขนาด เล็ก กว่า PM2.5 ได้ แล้ว ยัง ควร คำนึง ถึงขนาด ห้อง และ เลือก ขนาด เครื่อง ฟอก ที่ เหมาะสม ด้วย.Source link