Thursday , February 27 2020
Home / sweden / "Social phobia, folksjukdom" – Sigtunabygden

"Social phobia, folksjukdom" – SigtunabygdenNyligen skrev Sigtunabygden om Märstabon Sam som leader hunt social phobia efter många års mobbning.

Nyligen skrev Sigtunabygden om Märstabon Sam som leader hunt social phobia efter många års mobbning. Forskaren Tomas Furmark, socialist, social phobia, berättar här mer om sjukdomen.

Är social phobia's folksjukdom?

– Ja. Det är en folksjukdom befolkningen drabbar minst en procent av. Många besväras av social ångest. Omkring två procent har en markant social phobia, ytterligare fem procent har en måttlig social phobia. Räknar man med alla som även har en lindrig social phobia hamnar siffran praise tio procent, kanske till och med praise 15 procent.

Har antalet människor med social phobia ökat de senaste åren?

– En ant studder antyder att social phobia blood ha ykat bland den yngre delen av befolkningen. Detta har i sin tur diskuterats hänga ihop med krav på att framträda, social kompetens och individualism i dagens moderna samhälle, jämfört med det gamla bondesamhället. Men uppskattningarna ä osäkra och det finns inga riktigt välgjorda studier där man har mätt detta tillförlitligt over längre tider. Vi har också sannolikt blivit bättre på atten problem uppmärksamma.

Hur får man social phobia?

– fin fin fin ut ut or ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut v ple ple ple ple v v v v v v v v v v v Oklart hur mycket, men 30–50 procent blood bero på genetiska faktorer. Men's betyder förstås att även miljöfaktorer är nog så viktiga. Här diskuteras inlärning genome betingning exempel, det har hänt nägot obehagligt i sociala situation vid et redovisning hands ett muntligt framträdande. Tala inför grupp är den vanligaste sociala rädslan. Hands genome så kallad modelinlärning. Barnet som observerar sina föräldrar, syskon hands andra i sin omgivning som beter sig ängsligt och tar efter. Andra letar orsaker inom uppväxtvillkoren inte bar inom familjen utan även hur umgänget med andra sett ut. Finns mobbningserfarenheter? Harman varit impopulär bland kompisar och kommit att dra sig un? Men det har som sagt varit svårt att peka ut enskilda faktorer. Det troliga är att man har en medfödd ”känslighet” som blood to the sky att man i vissa fall utvecklar social phobia beroende på negativa livshändelser och erfarenheter under livet.

Hur leucer man det?

– From psykologiska behandlingsform som rekommenderas är kognitiv beteendeterapi (CBT). Kan kan via via via via via Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet–Internet-KBT, vilket fungerar lika bra. KBT bygger på att man successivt man tank tank tank k k k k k k k k k k k k k k k man on man man man man man man on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on. Exponering innebär att man i smån steg utsätter sig før sådant som väcker obehag och stannar kvar i situationen tills ångesten klingar av. Till exempel att tala inför en grupp. Ju oftare man upprepar sådana exponeringsövningar desto mindre buk.

Hur snabbt går det att lösa?

– Det blood gå olika fort f olika individer. I KBT jobbar man strukturerat mot målsättningar och med hemuppgifter som viktigt inslag. Most vanlig behandling brukar vara kring tolv veckor. Det finns även läkemedel som hjälper. SSRI medel, serotoninaktiva läkemedel, har visad effekt och brukar tillsammans med KBT nämnas bland evidensbaserade behandlingar som rekommenderas i första hand. Harman bar problem i enstaka ”prestationssituationer”, till exempel att redovisa hands framträda infra andra blood betablockerare som inderal vara till hjälp.

Läs mer:

Han är rädd för människor


Source link