Friday , February 21 2020
Home / sweden / Most electroshock pulsing materialets volym 100 gånger

Most electroshock pulsing materialets volym 100 gångerForskare vid Laboratoriet för organisk electronics, Linköpings universitet, har tagit fram et material material b ode blood och minska sin volym när det utsätts för en svag elektisk puls. I svamp hands ett filter blood forskarna styra hur stora igiom som släpps particles.

Material som ändrar sin volym beroende på temperaturen hands pH-värde har funnits länge. Materialen används i ställdon – fönster i växthus som automatiskt öppnas och stängs beroende på temperaturen är ett exempel – de används i robotar och i andra elektromekaniska system liksom inom biomedicinen. The most egenskap forskarna dock länge har dis är att med hjälp av en electisk signal kunna omvandla ett material från fastest form till en gel, och gärna tillbaka igen. Målet är att elektriskt kunna controls volymen, något som forskare har lyckats, hittills dubblas.

Forskare vid Laboratoriet för organisk electronics, Campus Norrköping, har nu uptäckt ett nytt material, en ledande polymer, solid blood oak sin volym mer än 100 gånger. Materialet har de tagit fram i samarbete med forskare vid Imperial College i London. Förändringen i volym sker när materialet sf i en electrolyt och samtidigt utsätts för en electisk signal på låga + 0,8 V. Får materialet istället en negativ pulse, – 0,8 V, urine det ihop sig igen, nästan hela vägen till sin ursprungliga form.

Detta är en yd rap ör vol rap rap rap än rap rap rap rap,,,,,,, s, s, s,,,,, material material material material material material material material material material material material material material material material material material material material material material material material material material material material material material material ym ym ym ym material material material material,,,

I experiment utförda Johannes Gladisch och Eleni Stavrinidou, forskare vid Linköpings universitet, har den ledande polymeren lagts som most micrometertunn film runt en elektiskt ledande kolfiber (se videon). Vid strömpulser på +0,5 V och +0,8 V ändrar materialet struktur, up to vatten och blir till en gel som sväller 14 respektive 120 gånger den ursprungliga volymen. Vid återkommande pulser på +/- 0.5 V sväller materialet ungefär 300 procent, sin gänger sin egen volym, för att sedan gå tillbaka igen, gång på gång.

Advanced Science, beskriver forskarna också en applikation, smart svamp hands ett filter, där de electroniskt blood controls svällningen, och därmed förändra porstorleken med 85 procent.

– Vi blood electron styra styra porstorleken i ett filter och activt controls hur stora particles solid blood släppas igenom. Filtrets egenskaper blood ändras dynamiskt och släppa igenom olika typer hands olika storlekar hunting particles. Det är en funktion kan kan kan sik vid vid sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik vid vid vid vid vid sik sik filtr filtr filtr vid vid filtr filtr filtr filtr filtr om om om Appomationer inom medicin och biokemi blood också vara möjliga, säger Magnus Berggren, professor i organisk electronics och föreståndare för Laboratoriet för organisk electronics.

Reversible Electronic Solid-Gel Switching of a Conjugated Polymer,
Johannes Gladisch, Eleni Stavrinidou, Sarbani Ghosh, Alexander Giovannitti, Maximilian Moser, Igor Zozoulenko, Iain McCull and Magnus Berggren. Advanced Science, 2019,
DOI 10.1002 / advs.201901144

contact: Magnus Berggren professor, magnus.berggren@liu.se, 011-36 36 37
Eleni Stavrinidou, univesitetslektor, eleni.stavrinidou@liu.se, 011 – 36 33 52

Video: Electronics gelning
https://youtu.be/i09jw3fcdfc


Source link