Friday , February 28 2020
Home / norway / Disse spørsmålene må Hauglie svare på – VG

Disse spørsmålene må Hauglie svare på – VGVENTER PÅ SVAR: SV-leder Audun Lysbakken. Photo: Tore Kristiansen

Tirsdag scalp arbeidsminister Anniken Hauglie (H) møte i stortinget for å redegjøre for NAV-scandalen. Da mener SV hun må svare godt på disse 10 spørsmålene.

– Redegjørelsen på tirsdag er svært viktig. Da mener jeg også det er rimelig at vi gir noen klare signaler allerede nå om hva vi forventer å få svar på. Hvis vi ikke får tilfredsstillende svar, er det med disse spørsmålene vi vil gå videre på saken i kontrolkomiteen, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

les også

Kan du være rammet av NAV-scandalen? Slik er de «nye» reglene

NAV-scandalen har av jus-expert har blitt beskrevet som «systemsvikt uten sidestykke». I første omgang skal Hauglie orientere om saken til Stortinget tirsdag neste uke. Deter ikke bestemt om den vil gå videre tilkomiteen, men komitéleder Mountain Terje Andersen (Ap) har overfor NTB beskrevet det som veldig sannsynlig.

Lysbakken sier SV vil prioritere å få svar på to ting.

– Vår førsteprioritet er å få et tydelig svar på hvordan regjeringen har tenkt til å sørge for at alle har fått oppreisning og rettferdighet, og hvordan de vil sikre at vi finner frem til alle som er rammet av denne scandalen. Prioritering nummer to, finne ut hvordan dette kunne skje – og hvem som har har for for for for for alarm alarm alarm alarm alarm alarm alarm alarm alarm alarm alarm alarm

les også

NAV-scandalen: Far og datter begge dømt

– Systemkrise

Allerede høsten 2017 varslet Trygderetten om at NAV var på ville veier de nektet å betale ut trygdepenger til folk som oppholder seg i andre EØS-land. Men NAV endret likevel ikke praxis.

Arbeids- og sosialdepartement fikk et brev om at reglene for trygdemottakere rolling blitt feiltolket i desember i fjor, men den store alarmen gikk i Arbeids- og sosialdepartementet i august in NAV informerte om at feilpraksisen kunne ha ført til domfellelser.

I motsetning til det som kom frem i brevet, sa statsråd Anniken Haugli på Dagsrevyen mandag at hun ble informert om trygdeskandalen før jul 2017, og at NAV also endret praksis umiddelbart. Men onsdag kveld innrømmer hun at dette var feil:

– I have det en klønete formulering. Det jeg forsøkte å fram there at NAV tok tak i saken umiddelbart, sier hun til NRK.

Se tidslinjen over hva som har skjedd each:

– Jeg har en stor frykt i denne saken, og det er et grunnleggende spørsmål vi alle må stille oss: Kunne dette skjedd hvis ureten rammet group rammet i samfunnet som har mer status, mer rikdom, og mer makt en NAV-brukere? spør Lysbakken.

To måneder før scandalen ble kjent argumenterte NAV for at ikke måtte gå gjennom gamle saker der de kunne ha gjort feil, fordi det ville være vanskelig og svært arbeidskrevende.

– Vi må få alt på bordet om hvordan det skjedde, og hvor lenge NAV-ledelsen have preget av en holdning om at dette ikke nødvendig å rydde opp i.

les også

Vedum: NAV-scandalen hører hjemme i kontrolkomitéen

Lysbakken mener Stortinget må informasjon om hvorfor NAV ikke reagerte tidligere, hvorfor rettssystemet ikke reagerte tidligere, hvordan Hauglie håndterte informasjonen hun fikk i desember, og hvorfor det tok så lang tid f.

Til TV2 har Solberg tidligere sagt at hun hørte om praksisendringen i juni, men ble først ble informert om saken for i underkant av 10 dager siden.

– Det vi er vitne til her er jo en systemkrise.

Disse spørsmålene vil SV style with Hauglie

1. Blood statsråden redegjøre for når department f ultt kjennskap til de ulike delene av saken og hvordan departementet har handlet underveis?

2. Hvordan vil statsråden forsikre seg om at alle som har fått urettmessig straff hands på mother måte er rammet av feiltolkingen av lovverket, blur klar over dette og får rimelig erstatning og oppreisning?

3. Hvorfor tok det så lang tid fra Trygderetten først begynte å stille spørsmål ved NAVs praksis i 2017 til statsråden orienterte Stortinget om saken?

4. Hvor mange saker med krav om tilbakebetaling av beløp har NAV startet på, og hvor mange dommer har kommet, årlig i perioden fra 2012 til i mountain?

5. Hvor mange vedtak hands dommer er kommet etter at Trygderetten sa fra til NAV første gang, og etter at NAV sa fra til departementet første gang?

6. Politiet fikk i brev fra NAV 18. september 2019 beskjed om å stanse soningsinnkallinger knyttet til dette saksfeltet, og riksadvokaten fikk beskjed om saken i midten av oktober. Hvorfor ble ikke politi og riksadvokat varslet tidligere, og hvorfor have det fremdeles etterlysninger og soningsinnkallinger ute also riksadvokaten ble varslet om saken i midten av oktober, most måned etter at politiet hadde fått beskjed fra NAV ings n å inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn inn NAV NAV NAV NAV NAV NAV inn NAV NAVinn NAV NAV inn NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV

7. Hvilken contact har vært mellom Arbeids- og sosialdepartementet og NAV i perioden fra 2012 til i dag om behandlingen av denne typen saker som handler om trygdeeksport av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger?

8. NAV-direktøren skilte i sin forklaring hunting saken mellom kortvarige og langvarige utenlandsopphold, og det ble gitt et inntrykk av det det det først nylig at NAV ble klar over at the rolling line feil regelforståelse i tidligere sak l om vangvarige utenlandsopphold. Hvordan blood det ha seg sånn, når det i avere av de første sakene Trygderetten varslet om i have 2017 snakk om trygdeeksport ved flytting til utlandet, noe som blood tolkes som et langvarig utenlandsopphold?

9. I hvor mange saker, og i hvilke år, at the mennesker har blitt utvist fra landet som følge av feil dommer på dette saksområdet?

10. Stemmer det at least for the first time in 2019, og hvorfor skjedde ikke dette tidligere?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder


Source link